Η ανάπτυξη στη Naturea έχει και άλλο νόημα

Το νέο μας αρχηγείο

Το 2015 δεν θα μπορούσε να ξεκινήσει καλύτερα. Ολοκληρώθηκαν οι νέες εγκαταστάσεις μας, γεγονός που σηματοδοτεί την αρχή μιας νέας φάσης για τη Naturea.

Ήταν μία απαραίτητη εξέλιξη που αποτελεί σημείο καμπής για την εδραίωση του εμπορικού μας σήματος. Η νέες εγκαταστάσεις στη Βιομηχανική Περιοχή της πόλης Santarem εξασφαλίζουν καλύτερη πρόσβαση και βελτίωση του τρόπου διανομής.

Ο νέος χώρος έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί ώστε να περιλαμβάνει το χώρο αποθήκης και τα γραφεία της εταιρίας. Η συγκέντρωση του εφοδιαμού σε ένα ενιαίο φυσικό χώρο φέρνει, πάνω από όλα, μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα, συνοχή και θετικό πνεύμα για την ομάδα και το εμπορικό μας σήμα.

Ως εκ τούτου, καθιστά δυνατή την παροχή όλων των προϊόντων μας από ένα κεντρικό σημείο παραλαβής, καθιστώντας πιο αποδοτικά τα έξοδα μεταφοράς και διανομής, και ως εκ τούτου μειώνοντας το ενεργειακό μας αποτύπωμα.